Obiady

Odpłatność za obiady za miesiąc  grudzień 2022r.

 

 16dni x 6,00 zł =96,00 zł

Wpłat gotówkowych nie przyjmujemy.

Prosimy o wpłacanie należności bezpośrednio

 na konto szkoły

 PKO BP  73 1020 3541 0000 5702 0291 1725  

W dniach od 21-25 listopada

Poza w/w terminem wpłaty nie będą przyjmowane.

W tytule wpłaty prosimy umieścić dane dziecka/ imię, nazwisko, klasę/.

Jako data wpłaty będzie przyjmowana data wpływu środków na konto szkoły.

Wpłaty wpływające po terminie będą zwracane na rachunek bankowy wpłacającego.

 

Pozostałe informacje zawiera „Regulamin stołówki szkolnej” umieszczony na stronie internetowej:

sp6.olsztyn.eu