MISJA

MISJA
Nasza szkoła to szkoła otwarta na oczekiwania uczniów i ich rodziców, z którymi blisko współpracuje.

Szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami i osiągnięciami. Jest popularna w środowisku lokalnym, doceniana i szanowana za swoje osiągnięcia.
Sp nr 6 zapewnia dzieciom zdobycie potrzebnej im wiedzy oraz pozwala miło, efektywnie i ciekawie spędzać czas.

Pragniesz aby twoje dziecko:

– wszechstronnie rozwinęło swoją sprawność umysłową oraz osobiste zainteresowania,
– poszerzyło swoje horyzonty – działało twórczo i kreatywnie,
– było przygotowane do życia, czuło siedziało bezpiecznie i sprawnie funkcjonowało we współczesnym świecie,
– stało się otwarte wobec innych i uwierzyło we wasne siły i moliwości.

Pełny rozwój intelektualny, duchowy, emocjonalny i fizyczny zapewni twojemu dziecku: Szkoła Podstawowa nr 6.

Zapewniamy kompetentną i życzliwą kadrę pedagogiczną, nastawioną na indywidualne potrzeby dziecka.
Zapraszamy do dialogu i współpracy rodziców Wspólnie pragniemy tworzyć wizerunek naszej szkoły.

W szkole funkcjonuje:

Obecnie w roku szkolnym 2020/121 uczymy się w 24 następujących oddziałach:

– dwa oddziały klas I
– dwa oddziały klas II
– dwa oddziały klas III
– dwa oddziały klas IV
– dwa oddziały klas V
– dwa oddziały klas VI

-trzy oddziały klas VII

-trzy oddziały klas VIII

Szkoła zapewnia uczniom:

– wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (56 nauczycieli),
– naukę języka angielskiego od I klasy,
– opiekę pedagoga,
– opiekę medyczną,
– bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
– lekcje pływania,
– zajęcia wyrównawcze dla uczniów którzy mają kłopoty z przyswojeniem realizowanego materiału,
– ćwiczenia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania,
– udział w audycjach muzycznych kl. I-II w SP nr 6 i cyklicznych audycjach w filharmonii kl. III-VIII,
– zajęcia informatyczne.

Szkoła dysponuje:

20 salami lekcyjnymi:

– 2 pracownie języka polskiego
– 2 pracownie matematyczne
– 3 pracownie języka angielskiego
– Pracownię informatyczną, historyczną
– Pracownię przyrody, geografii, chemii, fizyki
– Salę katechetyczną
– 2 sale gimnastyczne
– Salę korekcyjną
– Pracownię muzyczno-plastyczno-techniczną
– Pracownię nauczania zintegrowanego

Klasopracownie są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt audio-video.

Obiektami sportowymi:

– Dwie sale gimnastyczne wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy
– Sala korekcyjna
– Boisko do piłki nożnej
– Boisko do piłki siatkowej, koszykowej
– tor do ćwiczeń na rolkach