PATRON SZKOŁY

      Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia.” W roku szkolnym 2000/2001 społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie – uczniowie, nauczyciele i rodzice – wybrała patrona szkoły. Kandydatów było wielu, ale najbardziej urzekł nas mag i czarodziej słowa poetyckiego – Konstanty Ildefons Gałczyński. To On odkrył piękno mazurskiej przyrody, wyczuł jej sens i dał jej głos swoim słowem poetyckim za sprawą Leśniczówki Pranie w Puszczy Piskiej, zacisznej, sprzyjającej wytchnieniu, uspokojeniu i złapaniu równowagi. Konstanty Ildefons Gałczyński urodził się 23 stycznia 1905 roku w Warszawie. Od najmłodszych lat intereso- wał się literaturą, teatrem i muzyką. Jednak za namową ojca, który był kolejarzem ukończył technikum kolejowe. Rozpoczął studia na filologii angielskiej oraz klasycznej, żadnego jednak z tych kierunków nieukończył. Po odbyciu służby wojskowej Gałczyński rozpoczął bardziej świadomą i zorganizowaną działalność artystyczną – przyłączył się do grupy poetyckiej Kwadryga. Natalię Awałow (swoją wielką miłość) poznał w 1929 roku, rok później byli już małżeństwem. Żona i córka – Kira są bohaterkami wielu utworów Gałczyńskiego. W czasie wojny powstały pierwsze wiersze wojenne: „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” i „Sen żołnierza”. Po zakończeniu wojny poeta mieszkał w różnych miastach Polski i Europy: Praga, Wilno, Moskwa, Berlin Warszawa, Kraków, Anin, leśniczówka Pranie na Mazu- rach. W ostatnim powstały najwybitniejsze utwory ostat- nich lat życia – poemat „Kronika olsztyńska”, „Niobe” oraz „Wit Stwosz”. Współpraca z czasopismem „Prze- krój”, zaowocowała powstaniem pierwszego Najmniej- szego Teatrzyku Świata „Zielona Gęś”. Natomiast jego słynna, napisana w 1946 r. „Zaczarowana dorożka” znalazła się w logo szkoły oraz stanowi jeden z głównych motywów szkolnego sztandaru. Poeta występował również recytując swoje wiersze w satyrycznym teatrzyku „Siedem Kotów”. Odszedł od nas 6 XII 1953 roku, mając tylko 48 lat. Uczniowie naszej szkoły czynnie wspierają trwanie legendy o Gałczyńskim, znają losy poety i jego twórczość dzięki wychowawcom i polonistom, którzy przeprowa- dzają specjalne lekcje poświęcone poecie. Jednej z pra- cowni języka polskiego patronuje duch Gałczyńskiego. Można w niej znaleźć informacje o życiu, twórczości, zdjęcia, rękopisy oraz kukiełki postaci z „Zielonej Gęsi”. Biblioteka szkolna również podtrzymuje pamięć o patro- nie poprzez stałą wystawkę w czytelni oraz udostępnie- nie wszystkich z dostępnych na rynku wydawniczym książek K. I. Gałczyńskiego. Jednocześnie staramy się zaistnieć wszędzie, tam gdzie pamięć o naszym patronie jest ciągle żywa. Tradycją naszej szkoły stała się wycieczka uczniów klas IV do Leśniczówki Pranie. Ponadto w szkole organizowane są cykliczne imprezy związane z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim – szczególne miejsce w kalendarzu szkolnym zajmuje Konstantydanda czyli Zielony Festyn w duchu mistrza Gałczyńskiego, jak też coroczny Miejski Konkurs Recytatorski o statuetkę Zielonej Gęsi, który cieszy się dużym powodzeniem, a poziom z roku na rok jest coraz wyższy oraz konkurs czytelniczy o miano Dobrego Znajomego Mistrza Konstantego.