Projekt “VASE”

Jesteśmy w projekcie ERASMUS+

Osiągnęliśmy wielki sukces, ponieważ jako jedyna szkoła w Olsztynie i jedna z pięciu w województwie Warmińsko- Mazurskim, realizujemy nowy Program Unijny Erasmus+. Dotyczy on współpracy  na określony temat między szkołami o podobnym wieku uczniów.

Tytuł naszego projektu  „Values and students entrepreneurs” w skrócie VASE, w wolnym tłumaczeniu znaczy „Wartości uczniów- przyszłych przedsiębiorców.”

Projekt ten będzie  realizowany przez 2 lata, od września 2014 do końca czerwca 2016.

Biorą w nim udział szkoły podstawowe z 8 krajów europejskich:

  • Dania
  • Włochy
  • Grecja
  • Hiszpania
  • Portugalia
  • Wielka Brytania
  • Rumunia
  • Polska

Głównym jego celem jest rozwój wartości społecznych u naszych uczniów, wspieranie ich przedsiębiorczości oraz zwiększenie kreatywności i innowacyjności na wszystkich poziomach nauczania.

 W ciągu dwóch lat realizacji projektu uczniowie obecnych klas 4 i 5 będą mieli okazję wyjechać na spotkania warsztatowe do 3 krajów : Danii, Grecji, Portugali. Wybór uczniów jest dokonywany zgodnie z regulaminem wyjazdów opracowanym w naszej szkole.

 

Przedsiębiorczość powinna kojarzyć się uczniom z takimi  wartościami jak: uczciwość, wytrwałość, odpowiedzialność, szacunek dla innych,  które będą rozwijane przez dwa lata trwania projektu.

-Podczas pierwszego roku będziemy prowadzić działania, które przybliżają nas do świata biznesu: budowanie podstawowych umiejętności, które przedsiębiorcy powinni posiadać: łatwość komunikowania się, poczucie własnej wartości, kreatywność, pozytywne nastawienie, umiejętność pracy w grupie. Uczniowie będą tworzyć produkty, projektować logo i slogany reklamowe, będą brali udział  w organizowaniu imprez, talent-show, wystaw swoich prac, konkursach. Wykorzystując kompetencje matematyczne będą opracowywać biznes-plany, wyliczać koszty, zyski.

-Podczas drugiego roku projektu uczniowie będą wprowadzać w życie swoje pomysły biznesowe, zachowując wszelkie procedury i formalności. Będą planować ,rozpoczynać działalność, projektować logo, rozpowszechniać, prowadzić księgowość, itp.

Uczniowie nasi będą prowadzić wspólnego bloga, będą komunikować się z uczniami z pozostałych krajów za pomocą różnych platform komunikacyjnych : eTwinning, Moodle, Padlet. Wykorzystamy również Skype oraz pisanie emaili. W II roku projektu powstanie  e-book z naszych doświadczeń i podręcznik “Wdrażanie przedsiębiorczości w szkołach” opracowany wspólnie przez wszystkie szkoły.

Głównymi koordynatorzy projektu w szkole:

Urszula Wróblewska

Małgorzata Cioch

Hanna Kurdzieko