DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie – Urszula Tyllo – Jędrys

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie – Agnieszka Kalenik