HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

Krótka historia szkoły

” Już w roku 1950 istniejące szkoły podstawowe ( pięć „zerówek”) z trudem mieściły dzieci garnące się do nauki (…). Największą potrzebą była budowa szkoły na Kolonii Mazurskiej. Dziatwa tej dzielnicy z niższych klas początkowo uczyła się w murach szkoły, zajmującej pomieszczenia w prywatnym wynajmowanym domu. Młodzież uczęszczająca do wyższych klas musiała dojeżdżać do najbliższej szkoły nr 2″.

Tak przedstawiał najwcześniejszą historię naszej szkoły pan Czesław Borowiński redaktor w olsztyńskim wydawnictwie „Pojezierze” ( 1974 )

Od początku istnienie do 1989 roku przechodziliśmy typowe losy wielu szkół podstawowych w naszym kraju. W czasach „jedynie słusznych” mieliśmy i gazetki wspominające Bolesława Bieruta ( rok szkolny 1955/56 ) i występy chóru szkolnego na uroczystościach pierwszomajowych z „z montażem wierszy i pieśni rewolucyjnych, który podziwiali mieszkańcy osiedla” ( rok szkolny 1963/64 ) a także pomysł dyrektora szkoły, by grono pedagogiczne oraz uczniowie uczcili Dzień Kobiet nie kwiatami, a wkładem na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów ( rok szkolny 1967/68 ). W tym samym roku szkolnym otrzymaliśmy patrona szkoły. Został nim generał Aleksander Zawadzki. Uczennice przekazały zarobione w czasie wykopków pieniądze na rzecz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie ( rok szkolny 1971/72 ) W roku 1982 otrzymaliśmy paczki świąteczne od kolegów z NRD z Cottbus.

Ale jednocześnie w tym okresie wysiłek nauczycieli zaowocował tym iż, setki absolwentów naszej szkoły było dobrze przygotowanych do dalszej nauki. Szkoła organizowała wielokrotnie spotkania znanych Polaków z uczniami. I tak odwiedzili nas ( często wielokrotnie): Władysław Gębik, Hanna Ożogowska, Olgierd Budzewicz, Alfred Szklarski, Maria Zientara – Malewska, Igor Sikirycki, Monika Warneńska, Krystyna Siesiecka. Działało harcerstwo, koło polonistyczne wystawiające przedstawienia ( także na terenia Olsztyna ) oraz chór szkolny. Zawsze mieliśmy wiele osiągnięć na niwie sportu.

Rok 1989 przyniósł wiele zmian. Szkoła mogła zająć się w całości pracą dydaktyczno – wychowawczą i rozwojem zainteresowań uczniów. Polityka i ideologia przestała być balastem obciążającym naszą pracę.

W roku 1993 nawiązujemy kontakt ze szkołą w Gelsenkirchen. Młodzież naszej szkoły wyjeżdża do RFN, a młodzi Niemcy przyjeżdżają do nas

Co roku aktywnie włączamy się w akcję „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” oraz w „Sprzątanie Świata”.

A co najważniejsze nasza szkoła wzbogaciła się o nowe skrzydło i wspaniałą dużą salę gimnastyczną.

W 1997 uzbieraliśmy na pierwszy komputer będący zaczątkiem dzisiejszej pracowni komputerowej.

W 2000 organizujemy pierwszą wycieczkę do Londynu pod czujnym okiem nauczyciela j. angielskiego.

W wiek XXI wchodzimy z nowym patronem szkoły – Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim ( 28.03.2001 ) i obchodzimy 50 lecie istnienia szkoły – jak ten czas leci…..

Kalendarium historii szkoły ( wybrane wydarzenia )
1951/1952 Powstanie szkoły podstawowej ” 4 ” klasowej, mieszczącej się początkowo w budynku przy ulicy Sikorskiego 66, którego właścicielem był Józef Szary

Odnowa i przebudowa budynku w 50% zniszczonego w czasie działań wojennych, na cele szkolne. Dwie sale lekcyjne, każda z nich o powierzchni 35 m2

1953/54 Pomysł rozbudowania szkoły. Nowy budynek. ” duże zamiłowanie do pracy i entuzjazm w gronie pedagogicznym”

1961/1962 Na szkolnym boisku wybudowano lekkoatletyczny stadion trawiasty: skocznię, bieżnię, rzutnię, boisko do gier zespołowych.

1967/1968 Nadanie imienia im. Aleksandra Zawadzkiego 12.10.1968 w Dzień Ludowego Wojska Polskiego

1990/1991 Trwa budowa nowej sali gimnastycznej.

1991/1992 Rusza szkolny sklepik w nowym skrzydle. Zostaje oddana nowa część szkoły z aulą i blokiem żywieniowym.

1994/1995 Rusza szkolna stołówka w nowej części budynku.

2000/2001 Uroczyste nadanie przez Radę Miasta naszej szkole imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego