SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW ROK 2021/2022

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

I etap edukacji

Lp. Zajęcia edukacyjne Autor programu Tytuł programu Kto realizuje? Klasa
1. Edukacja wczesnoszkolna Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek „Oto ja” –  Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej klasa 1 (z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu) M.Sitarek

W.Trubiło

A.Kozikowska

1a,1b,1c
2. Edukacja wczesnoszkolna Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek “Oto ja” – Program edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu M.Kiełkowska

B.Czachorowska

2a,2b
3. Edukacja wczesnoszkolna Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek „Oto ja” –  Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej klasa 3 (z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu) D.Rynkiewicz

M.Szydlik

3a,3b
4. Religia  

Komisja Wychowania Katolickiego KEP (przewodniczący abp Stanisław Gądecki)

„Zaproszeni na ucztę z Jezusem.” A.Kołodziejska 1a,1b,1c
5. Religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP (przewodniczący abp Stanisław Gądecki) „Zaproszeni na ucztę z Jezusem.” A.Kołodziejska 2a,2b
6. Religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP (przewodniczący abp Stanisław Gądecki)

 

Kochamy dobrego Boga. A.Kołodziejska 3a,3b
  Inne religie Elżbieta Bednarz “Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego Klasa 1 “I ja będę Bożym bohaterem” A.Kojtek religia w grupie 1 (klasa 1 i 2) w Pozaszkolnym Międzykościelnym Punkcie Katechetycznym
7. Etyka Marek Gorczyk ,,Chcemy być lepsi” program nauczania etyki w klasach I – III szkoły podstawowej A.Kozikowska 1a,1b,1c
8. Język angielski

 

Ilona Studzińska

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro

Ewa Piotrowska

Anna Sikorska

Program nauczania języka angielskiego dla 1 etapu edukacujnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 M.Piendyk 1a,1b,1c

2a,2b

3a,3b

 

 

 

 

II etap edukacyjny

Lp. Zajęcia edukacyjne Autor programu Tytuł programu Kto realizuje? Klasa
  Język polski Marlena Derlukiewicz “Nowe słowa na start” – program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach
IV-VIII szkoły podstawowej
A.Marczuk

B.Kruszczyńska

I.Stachura

A.Majewska

J.Kuprian

4a,4b4c

5a,5b

6a,6b

7a,7b,7c,7d

8a,8b,8c,8d

  Matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska „Matematyka z kluczem” – program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej U.Wróblewska

L.Kaźmierczak

4b, 4c,

5a,

6a,

8c, 8d

  Fizyka Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska „Spotkania z fizyką” – program nauczania fizyki w szkole podstawowej R.Pieluchowski 7a,7b,7c,7d

8a,8b,8c,8d

  Historia

 

Tomasz Maćkowski „Wczoraj i dziś” – program nauczania historii w szkole podstawowej R.Stypułkowski

A.Kosiniak

4a,4b

5a,5b

6a,6b

7a,7b,7c,7d

8a,8b,8c,8d

  Chemia Teresa Kulawik, Maria Litwin. „Chemia Nowej Ery” – program nauczania chemii w szkole podstawowej M.Wróblewska 7a,7b,7c,7d

8a,8b,8c,8d

  Język niemiecki Anna Jaroszewska Program nauczaniaw języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII–VIII, poziom II.2./A1) M.Raukuć

M.Puchalska

7a,7b,7c,7d

8a,8b,8c,8d

  Język angielski Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber, Katarzyna Komarnicka Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 A.Burakowska

H.Kurdzieko

R.Markowicz

M.Wilczewska

4a,4b,4c

5a,5b

6a,6b

7a,7b,7c,7d

8a,8b,8c,8d

  Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej – „Żyję i działam bezpiecznie” A.Kalenik 8a,8b,8c,8d
  Wychowanie fizyczne Urszula Białek, Joanna Wolfart- Piech “Magia ruchu” Program nauczania wychowania fizycznego G.Gwiazda

T.Kempiński

M.Hajdasz

M.Wróblewski

4a,4b,4c

5a,5a

6a,6b

7a,7b,7c,7d

8a,8b,8c,8d

  Inne religie Zbigniew i Nela Kłapa „Prowadzeni przez Boga” KD/PR01/2006 Program nauczania do religii protestanckiej A.Świątek Goo5r.2 Program realizowany na zajęciach Międzykościelnego Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego
  Doradztwo zawodowe Alina Dziurkowska Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej J.Kuprian 7a,7b,7c,7d

8a,8b,8c,8d

  Etyka Anna Ziemska

Łukasz Malinowski

Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki autorstwa J.Kuprian 2a,2b,3a.3b

4a,4b,4c, 5a,5b

6a,6b,7a,7b,7c,7d

8a,8b,8c,8d

  Przyroda

 

Jolanta Golanko  „Tajemnice przyrody” – Program nauczania przyrody w klasie czwartej

Wydawnictwo Nowa Era – Nowa edycja 2020-2022

M.Rawińska

B.Nazarczuk

4a,4b,4c
  Biologia  Anna Zdziennicka Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej

„Puls życia”

Nowa Era 2017

M.Rawińska

B.Nazarczuk

5a,5b
  Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej

„Puls życia”

Nowa Era 2017

M.Rawińska

B.Nazarczuk

6a,6b
  Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej

Puls życia

Nowa Era 2017

M.Rawińska

B.Nazarczuk

7a,7b,7c,7d
  Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej

„Puls życia”

Nowa Era 2017

M.Rawińska

B.Nazarczuk

8a,8b,8c,8d
  Plastyka

 

Marzena Kwiecień „Plastyka” – program nauczania dla klas 4 – 7 szkoły podstawowej M.Cioch 4a,4b,4c

5a,5b

6a,6b

7a,7b,7c,7d

  Muzyka

 

Teresa Wójcik „Muzyka” – Program nauczania dla klas 4 – 7 szkoły podstawowej, II etap edukacji M.Cioch 4a,4b,4c

5a,5b

6a,6b

7a,7b,7c,7d

  Technika

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka „ Jak to działa?” – Program nauczania techniki w szkole podstawowej M.Romaniuk 4a,4b

5a,5b

6a,6b

7a,7b,7c,7d

  Informatyka Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

 

„Informatyka Europejczyka” – Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Klasy 4 – 8. M.Romaniuk

W.Gil

R.Stypułkowski

4a,4b,4c

5a,5b

6a,6b

7a,7b,7c,7d

8a,8b,8c,8d

  Religia

 

Komisja Wychowania Katolickiego KEP (przewodniczący abp Stanisław Gądecki)

 

„Poznaję Boga i w Niego wierzę.” A.Kołodziejska 4a,4b,4c
  Religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP (przewodniczący abp Stanisław Gądecki)

 

„Bóg kocha i zbawia człowieka.” A.Kołodziejska 5a,5b
  Religia Komisja Wychowania Katolickiego (przewodniczący abp Stanisław Gądecki)

 

„Bóg kocha i zbawia człowieka.” M.Stypułkowska 6a,6b
  Religia Komisja Wychowania Katolickiego (przewodniczący abp Stanisław Gądecki) „Pójść za Jezusem Chrystusem.” M.Stypułkowska 7a,7b,7c,7d
  Religia Komisja Wychowania Katolickiego (przewodniczący abp Stanisław Gądecki)

 

 

„Pójść za Jezusem Chrystusem.” M.Stypułkowska 8a,8b,8c,8d
  Wychowanie do życia w rodzinie Teresa Król „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klas IV

Wydawnictwo Rubikon

Kraków – 2017

B.Nazarczuk 4a,4b,4c
  Wychowanie do życia w rodzinie Teresa Król „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klas V

Wydawnictwo Rubikon

Kraków – 2018

B.Nazarczuk 5a,5b
  Wychowanie do życia w rodzinie Teresa Król „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klas V – VI,

Wydawnictwo Rubikon

Kraków – 2019

B.Nazarczuk 6a,6b
  Wychowanie do życia w rodzinie Teresa Król „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klas VII,

Wydawnictwo Rubikon

Kraków – 2017

B.Nazarczuk 7a,7b,7c,7d
  Wychowanie do życia w rodzinie Teresa Król „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klas VIII,

Wydawnictwo Rubikon

Kraków – 2018

B.Nazarczuk 8a,8b,8c,8d
  Geografia

 

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

„Planeta Nowa” – Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej dla klas 5 – 8 W.Gil 5a,5b

6a,6b

7a,7b,7c,7d

8a,8b,8c,8d

  Wiedza o społeczeństwie Barbara Furmak Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej R.Stypułkowski 8a,8b,8c,8d